fbpx
Białystok
501 527 089
biuro@detektyw-silwanow.pl

Kontakt

Detektyw Białystok, biuro detektywistyczne

Biuro Detektywistyczne Silwanow

Białystok

Tel. 501 527 089

e-mail: biuro@detektyw-silwanow.pl

NIP 9661418712

REGON 360464611

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1) ).